Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Data utworzenia
2019-05-14
Opis

 

 

 

Osoby niepełnosprawne przybywające do Starostwa Powiatowego we Włodawie
w celu załatwienia sprawy przyjmowane są w Sekretariacie Starostwa. Pracownik Sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, w uzasadnionych przypadkach powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika z odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Ostapiuk Adam
Dodano do BIP dnia: 2019-05-14 12:14:21